Categorieën
Nieuws

Inschrijving 9 mei 2021 geopend!

Jaaa! De inschrijving voor de speciale SneekermeerRun op zondag 9 mei 2021 is geopend! VOL=VOL! Er zal voor 9 mei géén wachtlijst worden bijgehouden.


Doordat alle startbewijzen van de editie van 17 oktober 2020 zijn doorgeschoven naar deze nieuwe datum is er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar!


✘ Beschikbare afstanden en startwaves:

 • 11:30 uur (Kidsrun 1 en 2 KM)
 • 12:00 uur (5 – 7.5 – 10 – 15 en 21 KM)
 • 16:00 uur (5 – 7.5 – 10 – 15 en 21 KM)


✘ Extra opties:

 • Het SneekermeerRun t-shirt (binnenkort verkrijgbaar via de website).
 • De SneekermeerRun medaille (via inschrijfformulier)

✎ Inschrijven voor alle afstanden en startwaves: https://sneekermeerrun.nl/inschrijven/

Kijk voor meer informatie over het evenement op www.SneekermeerRun.nl

Categorieën
Nieuws

Inschrijving SneekermeerRun 2021 opent binnenkort!

De inschrijving van de SneekermeerRun op zondag 9 mei 2021 opent op maandag 26 oktober 2020 om 19:00 uur! Doordat alle startbewijzen van de editie van 17 oktober 2020 zijn doorgeschoven naar deze nieuwe datum is er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar!

Beschikbare afstanden en startwaves:

 • 11:30 uur (Kidsrun 1 en 2 KM)
 • 12:00 uur (5 – 7.5 – 10 – 15 en 21 KM)
 • 16:00 uur (5 – 7.5 – 10 – 15 en 21 KM)

Extra opties:

 • De SneekermeerRun medaille
 • Het SneekermeerRun t-shirt (binnenkort verkrijgbaar).

✎ Inschrijven voor alle afstanden en startwaves: https://sneekermeerrun.nl/inschrijven/

Kijk voor meer informatie over het evenement op www.SneekermeerRun.nl

Categorieën
Nieuws

Adres ingeschreven deelnemers 17 oktober 2020

Helaas hebben wij bij de eerste inschrijving van 17 oktober alleen de woonplaats opgevraagd. Omdat de startpakketten voor 9 mei 2021 worden opgestuurd per post hebben wij een volledig adres nodig.

Alle ingeschreven deelnemers hebben een VM-000 of JD-000 code ontvangen waarmee je je adres kan doorgeven.

Dit is mogelijk via onderstaande link: https://sneekermeerrun.nl/adres-doorgeven/

Alvast bedankt en tot snel!

Categorieën
Nieuws

Pak je agenda er maar bij! De SneekermeerRun komt terug met speciale editie op zondag 9 mei 2021!

Beste deelnemers, medewerkers en leveranciers,

De SneekermeerRun van zaterdag 17 oktober 2020 heeft helaas niet door mogen gaan. Er zijn vele contacten geweest met de gemeente en haar veiligheidsregio. Helaas heeft er geen gesprek kunnen plaatsvinden om de plannen verder uit te leggen en te onderbouwen. Er is nadat het persbericht naar buiten is gebracht contact gelegd vanuit de gemeente naar de organisatie over de gang van zaken. Het is op dit moment een lastig pakket waar de organisatie en gemeente mee te maken hebben. We zijn er uiteindelijk goed uit gekomen en kijken verder naar de toekomst om mooie evenementen te kunnen organiseren in de gemeente. Nu er momenteel nog meer maatregelen volgen om het coronavirus in te dammen leggen wij ons neer bij het besluit van de gemeente.

Binnen de organisatie van de SneekermeerRun hebben we al snel gekeken naar een alternatieve datum om het evenement alsnog te kunnen organiseren. En dat is gelukt! De nieuwe datum van de SneekermeerRun 2021 is op zondag 9 mei; toevallig op moederdag! De draaiboeken en protocollen worden aangepast en opnieuw ingediend. Ook zal er een gesprek volgen om alles in goede banen te leiden om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te kunnen waarborgen.

Voor de speciale editie op zondag 9 mei 2021 worden enkele wijzigingen aangebracht in het evenementenconcept, op deze manier kunnen wij als organisatie de toestroom nog beter regelen op locatie en op het parcours.

Algemene informatie en wijzigingen van het evenement

 • Het evenemententerrein zal worden vergroot om meer ruimte te bieden voor de deelnemers. De startnummers worden opgestuurd per post, hierdoor ontstaat er veel meer ruimte in het start en finishgebied.
 • Alle op dit moment geldende extra voorzorgsmaatregelen (mondkapje en geen publiek) komen te vervallen. Indien het nodig is aanvullende maatregelen te nemen zal dit in overleg met de gemeente en veiligheidsregio plaatsvinden.
 • Het startpakket zal per post worden toegestuurd naar alle deelnemers. Op deze manier kunnen we de toestroom beter regelen en ontstaat er geen rij bij het afhalen van de startnummers.
 • Er zal worden gelopen met digitale tijdsregistratie (Racetimer Europe) – De tijd gaat lopen zodra je de startstreep over gaat en eindigt wanneer je de finishstreep bent gepasseerd.  Op het startnummer is een chip bevestigd welke een signaal naar de matten geeft wanneer je de start en finish over gaat.  Loop dus niet voordat je van start gaat over deze matten!
 • Er komen speciaal voor de SneekermeerRun t-shirts in de verkoop. Deze t-shirts kun je vanaf 1 november via de website bestellen (shop > t-shirt).

Informatie voor ingeschreven deelnemers (stap voor stap uitgelegd).

 • 1 ) Je inschrijving blijft staan en gaat automatisch mee naar de editie van 9 mei 2021. Annuleren is mogelijk zonder restitutie van het inschrijfgeld. Je kunt je startbewijs overdragen door een e-mail te sturen naar info@sneekermeerrun.nl met de oude gegevens en de gegevens van de nieuwe deelnemer.
 • 2 ) Het is mogelijk éénmalig je afstand en startwave te wijzigen. Kijk hieronder de instructie hoe je dit kunt doorgeven.
 • 3 ) Het toegestuurde e-ticket met de QR code voor het start en finishgebied komt te vervallen. Voor zondag 9 mei 2021 ontvang je een nieuw ticket in het toegestuurde startpakket (per post).
 • 4 ) We hebben bij de inschrijving alleen je woonplaats opgevraagd omdat het startpakket op locatie zou worden opgehaald. We hebben besloten de pakketten op te sturen om rijen te voorkomen, hiervoor hebben wij wel je volledige adres nodig! Kijk hieronder de instructie hoe je dit kunt doorgeven. Adressen per e-mail of contactformulier worden niet in behandeling genomen.
 • 5 ) Heb je als deelnemer géén medaille erbij besteld en wil je deze wel graag? Je kunt de medaille via de website bestellen (shop > medaille bestellen).

Afstand of startwave wijzigingen doorgeven

 • Je ontvangt vanuit het inschrijfformulier een e-mail (16 oktober 2020) met je inzendingsnummer van de editie van 17 oktober 2020. Deze heb je nodig om een wijziging door te kunnen geven. Zonder inzendingsnummer kan je wijziging niet in behandeling worden genomen.
 • Je kan de inschrijving wijzigen via het formulier op de website onder evenement > wijziging doorgeven.
 • Zodra wij je wijziging hebben ontvangen zal er worden gekeken naar de beschikbaarheid in de opgegeven startwave en of afstand.
 • Na goedkeuring ontvang je hiervan een e-mail dat de wijziging is doorgevoerd.

Adres doorgeven om het startpakket te ontvangen per post

 • Je ontvangt vanuit het inschrijfformulier een e-mail (16 oktober 2020) met je inzendingsnummer. Deze heb je nodig om je adres door te kunnen geven. Zonder inzendingsnummer kan je adres niet worden doorgegeven.
 • Je kan het adres doorgeven door naar de website te gaan en daarna naar evenement > adres doorgeven.
 • Let op! Vul alle gegevens duidelijk in!
 • Zodra je adres is doorgegeven ontvang je hiervan bericht dat het is goedgekeurd.

Inschrijven als nieuwe deelnemer? Het is mogelijk!

 • Er komen extra startkaarten beschikbaar voor startwave 1 en startwave 2.
 • De inschrijving heropent op maandag 26 oktober 2020 om 19:00 uur.
 • Je kunt géén t-shirt bestellen via het inschrijfformulier. Het t-shirt kun je bestellen vanaf 1 november via www.sneekermeerrun.nl > shop > t-shirt.
 • Een medaille kun je wel via het inschrijfformulier erbij bestellen.

Meehelpen als vrijwilliger? Heel graag!

Ook voor de editie van zondag 9 mei 2021 zijn we weer opzoek naar vrijwilligers voor de verschillende taken, denk hierbij aan het uitdelen van t-shirts en medailles, bekertjes water op de verzorgingsposten of het beheren van de waardevolle spullen/ tassen.

Je kunt je voorstellen dat zo’n evenement heel wat voorbereidingen en uren kost van de organisatie. Tijdens het evenement kunnen we echter niet zonder de hulp van jullie.

Vandaar deze oproep naar jullie toe. Is er een mogelijkheid dat jullie ons kunnen ondersteunen op één van bovenstaande momenten, dan horen we dit uiteraard graag!

Opgeven kan via www.sneekermeerrun.nl > evenement > vrijwilligers

Mochten er verdere vragen zijn, dan kun je contact opnemen via het formulier op www.SneekermeerRun.nl

Tot ziens op zondag 9 mei 2021 in Offingawier!

Namens de organisatie,

Christiaan Valk

Valk Event Productions

Sportvereniging Friesland

Categorieën
Uitslagen

Uitslagen 2021

Momenteel zijn er geen uitslagen beschikbaar

Categorieën
Nieuws

Gemeente Súdwest Fryslân trekt stekker uit 1e SneekermeerRun

De organisatie van de SneekermeerRun heeft al een aantal weken nauw contact met team vergunningen van de gemeente Súdwest Fryslân en haar veiligheidsregio. Na positieve bevindingen van de veiligheidsregio en gemeente voor een 1e startwave en 2e startwave is de organisatie verder gegaan met haar voorbereidingen van het evenement wat exact volgens de protocollen zal worden georganiseerd die zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Draaiboeken, protocollen, voorzorgsmaatregelen, verkeersplan, medewerkers indelingen en plattegronden (borden, routes, indeling start en finish en hekken) zijn naar de gemeente gestuurd.

Hier en daar zijn extra aanpassingen doorgevoerd na vragen van de gemeente en veiligheidsregio vanwege de aangescherpte coronamaatregelen (geen publiek bij de start en finish en langs het parcours met daarbij ook nog een mondkapje verplicht zodra je het start en finishgebied zal betreden. Ook op veiligheidsniveau zijn er extra maatregelen getroffen door extra verkeersregelaars in te zetten op vaste posities en borden langs de weg.

De gemeente Súdwest Fryslân geeft aan dat er nu ineens onvoldoende is nagedacht over de veiligheid op de reguliere wegen (waar de organisatie extra verkeersregelaars inzet?) en het weren van publiek langs de route (voorbijgangers die langs fietsen en even kijken worden gezien als publiek?).

De organisatie van de SneekermeerRun heeft meerdere malen gevraagd om een videocall of langs te komen op gesprek om de plannen mondeling duidelijk te bespreken met gemeente en veiligheidsregio. Helaas wil de gemeente hieraan geen medewerking verlenen om verdere duidelijke uitleg te krijgen van de plannen en heeft de toestemmingen ingetrokken…

De organisatie heeft er alles aan gedaan het evenement veilig te kunnen laten verlopen. Helaas heeft dit niet mogen helpen.

De 1e SneekermeerRun van zaterdag 17 oktober 2020 gaat definitief niet door. Er zal de komende weken worden gekeken of het evenement kan worden verplaatst naar een nader te bepalen datum. Eén en ander hangt natuurlijk samen met de medewerking van de gemeente…

In de tijd dat alle mogelijkheden worden bekeken voor een andere datum blijven de inschrijvingen staan.

We hopen hierbij alle deelnemers en medewerkers voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er verdere vragen zijn, dan kun je contact opnemen via het formulier op www.SneekermeerRun.nl

Namens de organisatie,

Christiaan Valk

Valk Event Productions

Sportvereniging Friesland